Livet er underlig. Kunsten også...

DRØMMEN om SANSELÅVEN har fylt det meste av min tid de siste 5-6 årene. Det har vært en utrolig spennende og lærerik reise. Jeg har sett og opplevd at ALT ER MULIG når jeg har full fokus og rydder unna alle andre aktiviteter som ”vanlige folk” fyller tiden med.

MEN, jeg innser mer og mer at LIVET har et større innhold – jeg må også ha rom til å fordøye, samle energi og undre meg over LIVET og KUNSTEN.
Jeg trenger en PAUSE / KUNSTPAUSE. Dørene må lukkes helt, så vil fremtiden vise hvor veien skal gå.

VINNER jeg i LOTTO – da er jeg ikke i tvil, dette konseptet med sanseutstillinger skal få nytt liv. Om en stor sponsor ser utviklingsmuligheter i dette konseptet og vil være med på en langsiktig investering, så ta gjerne kontakt! DRØMMEN er nå å kunne jobbe fullt med dette, ikke på fritid ved siden av en 100 % jobb og i alle ferier.Jeg bare elsker kunst. Jeg har vært på Sanselåven hvert år!  Jente, 8 år


Det spesielt interessante og særegne ved sanseutsillingene er, i tillegg til den kunstneriske tyngde, utfordringen og utvidelsen av barnets virkelighet. Barn og unge besitter i dag en enorm kompetanse på billedavlesning; dog i sterkest grad det todimensjonale. Når ”bildene” blir tredimensjonale, når de egger i denne grad taktile sanser, da må de ta andre opplevelsesredskaper i bruk. Eller – disse må læres, dersom de ikke eies i forveien. Den tilstedeværelse som kreves i installsjonen; den interaktivitet barnet utfordes på, veier tungt i vår flyktige verden. Bildet blir levende; det blir påtakelig og samtidig surrealistisk. Og barnet kan faktisk kjenne spennet på egen kropp. Spennet mellom å være helt til stede – og samtidig å inngå i det flyktige og transformerende.

Du finner oss på:

Voldstadveien 258
3300 Hokksund
Tlf: 920 23 304

joran@sanselaaven.no

 


buskerudfylke  ovre eiker