Maskinen som ble glemt da tiden løp løpsk…

Velkommen inn i et surrealistisk drømmeunivers som vil krype inn under huden og få hjernen til å slå kolbøtte!

Dette er “mekanikkhistorien” i konsentrert og kunstnerisk bearbeidet form. Vi skal tas med fra de enkleste, mekaniske bevegelser; fra taljer og snortrekk – og der man f.eks. får et skyggespill til å bevege seg ved å trå på en sykkel, videre gjennom praxinoskoper og kaleidoskoper og en masse av desslike – frem til den mer avanserte, digitale og finurlige teknikk.Vi skal ha følelsen av å være på besøk inne i en kjempemaskin – som, lik en levende organisme, puster og flytter på seg, slik at noe har forandret seg fra det øyeblikk man kommer til man går. Maskinen skal, med sine delmaskiner og metamorforiske invitasjoner, utgjøre en eventyrlig verden som man reiser, oppdager og opplever i. Det er publikum selv som, både konkret og skjult, skal medvirke til å skape disse umerkelige forandringer gjennom deres møte med, opplevelse av og agering i utstillingen. Ustillingen skal kunne utforskes på mange måter, så noen steder innbyr til at man slår seg ned og observerer, andre steder at man gjennem fysisk aktivitet aktiverer noe, andre steder pirres til å lete etter skjulte hemmeligheter – og igjen andre steder; gjennom lek og fantasering smelter sammen med maskinen.

Det vakre, det skjøre og også det usigelige er så den form mekanikken pakkes inn i. Vi vil skape åpne men finurlige rom hvor barn og voksne kan gå på oppdagelsesferd sammen – og hvor barna kan få være de voksnes guider inn i det interaktive. Forhåpentligvis vil barn og voksne møte hverandre på nye måter i et felles rom for forundring og forandring – hvor forklaringer blir unødvendige og hvor opplevelsen av historien og utviklingen; det skjønne, det morsomme eller overraskende er nok i seg selv.

Kunstnernes arbeidstittel har hele veien vært Metamorfose. Alt i oss, alt rundt oss, er i stadig forandring. Historien går sin gang, noe kjent dukker tidvis opp, men på nye måter. Dette er grunnvilkår for alle mennesker; for alt liv – og for vår måte å forstå oss selv, utviklingen og tiden på.

Bilde